Çocuk ve Ergen Terapisi

Anasayfa » Çocuk ve Ergen Terapisi

Çocukluk ve ergenlik dönemlerinde pek çok psikolojik, fiziksel, davranışsal ve sosyal sorunlar oluşabilmekte, bu durumlardan dolayı okul hayatlarında, aile yaşamlarında ve arkadaşlık ilişkilerinde problemler oluşabilmektedir. Bu süreci çocukların ve ergenlerin olumsuz bir şekilde etkilenmemeleri için ebeveynler Çocuk – Ergen Psikologlarına başvurmaları en büyük sebeplerden bir tanesi olarak gözlemlenmektedir. Bu terapi çocukların ve ergenlik döneminde olanların gereksinim duydukları duygusal yardım almalarını sağlamakta, yaşamış olduğu problemleri çözümleyebilmekte destek sağlamaktadır. Böylelikle bu farkındalığı sağlayan çocuk ve ergen terapisi yeni bir bakış açısı kazandırmayı amaçlamaktadır.  Ebeveynlerin çocuk ve ergen psikoloğu‘na başvurmaları sonucunda psikolog aracılığıyla ilk değerlendirme yapılarak nasıl bir terapi yöntemi yapılacağı kararlaştırılmaktadır.  Bu süreçte uzman terapist çocuğun veya ergen bireyin var olan sorunlarını, arakdaşlık ve aile ilişkilerini göz önünde bulundurarak yaşamış olduğu psikolojik problemin nasıl çözüleceğini değerlendirmektedir.

Çocuk Ve Ergenlerde Görülen Problemler Nelerdir?

 • Kişilik Bozuklukları
 • Depresyon
 • Panik Atak
 • Kardeş Kıskançlığı
 • Çekinlik ve saldırgan davranışlar
 • Öfke nöbetleri
 • Konuşma Bozuklukları
 • Dikkat eksikliği
 • Hiperaktivite Bozukluğu
 • Ergenlerde aile ve arkadaş sorunları
 • Ergen – aile çatışmaları
 • Öğrenme Bozuklukları
 • Ergenlerde eğitim başarısızlığı
 • Özgüven problemi
 • Madde bağımlılığı
 • Yeme Bozukluğu
 • Birtakım takıntılar vb. pek çok unsur çocuklarda ve ergenlerde bu problemler görülmekteyse eğer uzman bir çocuk – ergen psikoloğuna başvurmaları ön görülmektedir.

Çocuklar ve ergenler karmaşık düşüncelere ve fikirlere sahip olan bireylerdir. Bundan dolayı çoğu ebeveynler çocuklarının gelişim süreçlerinde, gelecekte nasıl bir birey olacakları konusunda endişeye kapıldıkları görülmektedir. Çoğu ergenler ve çocuklar bu süreçte gelişimleri ve büyümeleri çerçevesinde birbirinden farklı olaylarla ve durumlarla karşılaşmaları mümkündür. Bu durumlar ve olaylar karşısında ise yardıma ihtiyaçları olabilmektedir. Bu konuda ebeveynlerine düşen pek çok sorumluluklar olabilmektedir. Bu süreci iyi değerlendirmek ve bir uzman terapiste başvurmak oldukça avantajlı bir hale gelebilmektedir.

Çocuklarda Ve Ergenlerde Uygulanan Terapi Yöntemleri Nelerdir?

Bilişsel Davranışçı Terapi

Bilişsel davranışçı terapi yönteminde genel itibariyle takıntılı davranışlar sergileyen, ilgi çekme gayesi olan çocuklarda ve ergenlerde uygulanan bir terapi yöntemidir.

Oyun Terapisi

Oyun terapisi çocuk psikolojisi çerçevesinde öncelik olarak okul öncesi çocuklarda oluşan duygusal problemler ve travmalar için kullanılan terapi türüdür. Çocuk psikoloğu oyuncaklar, oyunlar gibi araçları tercih ederek çocukların fikirlerini ifade etmelerini, endişelerini gözlemlemeyi gerçekleştirmektedir.

Aile Terapisi

Aile terapisi, ebeveynlerin boşanma süreçlerinde veya sonrasında, ölüm kayıplarında, ekonomik problemler gibi faktörlerin rol oynağı durumlarda aileler çocukları ile birlikte aile terapisi alarak oluşmuş olan problemlere çözüm üretilmesinde destek sağlayan bir terapi yöntemidir.

Grup Terapisi

Grup terapisi çocuklarda ve ergenlik sürecindeki bireylerde görülen utangaçlık, yalnız kalma, içe kapanma gibi özellikleri taşıyan çocuklar ve ergenler için uygulanan yöntemlerden bir tanesidir. Bu terapinin amacı çocukların ve ergenlerin sosyal yaşamlarını geliştirmek ve öz güvenlerini kazandırmak için tercih edilen terapi çeşididir.

Bireysel Terapi

Bireysel terapi ise çocuklar ve ergenlerle özel olarak yapılan, onların ruhsal durumlarını öğrenebilmek ve konuşarak anlatılmasını sağlamak amacıyla yapılan bir terapi türüdür.

Çocuk ve Ergen Psikologları Ne Yapmaktadır?

Çocuk ve ergen psikologları çocuklarda ve ergenlerde görülen birtakım sorunları sağlıklı bir biçimde çözümlemeyi ve değerlendirmeyi sağlayan, çocukların ve ergenlerin ilerleyen süreçlerde ve yaşlarda herhangi bir olumsuz durumlarla karşılaşmaması için önleyici bir görevi bulunan uzmanlardır. Pedagog, çocukların sorunlarını detaylı bir inceleme yapmakta sorunun asıl nedenini çözmektedir. Ergen psikoloğu ise, ergenlik dönemi psikolojisindeki bireylerin gelişim süreçlerini, duygusal değişimlerini inceleyen ve değerlendiren uzman kişilerdir.

Ergen ve Çocuk Psikolojisi Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Ergenlik Döneminde Psikolojik Destek Almak Neden Önemlidir?

Dönemsel değişimlerin getirmiş olduğu zorluklarla baş etmeyle birlikte bilişsel ve akademik anlamda değişim ve gelişim sağlaması açısından psikolojik destek alması önemlidir.

Bir Çocuğun Psikolojisinin Bozuk Olduğunu Nasıl Anlarız?

Çocuğun duygusal veya davranışsal anlamda normal sürecinin(yaşıtlarına göre) dışında bir durumla karşılaştığımız zaman bir problem olduğuyla ilgili soru işareti zihnimizde belirmesi gerekir. Gözlem yaparak, kaliteli zaman geçirerek ve iyi bir dinleyici olarak bu sürecin anlaşılmasında fayda sağlayacağını belirtebiliriz.

Ergenlerin Aile Sorunları Nasıl Çözülür?

Genelde bu durumlarda ergenle bireysel bir şekilde devam eden seanslara ergenin durumuna göre aile üyelerinin de aktif bir şekilde sürece dahil edilmesiyle çözüme kavuşmaktadır.

Çocuk ve Ergenlere Nasıl Davranılmalıdır?

Sorumlulukla ödüllendirilerek yaşına özgü bir şekilde davranılmalıdır.

Çocuk Psikoloğu Kaç Yaşa Kadar Bakar?

Çalışan uzmanın çalıştığı yaş grubuna göre değişmektedir.