Bireysel Terapi

Anasayfa » Bireysel Terapi

Bireysel terapi bireylerin hayatlarında zorluk çektikleri süreçlerde veya kişisel gelişimlerini deneyimlemek istediklerinde uzman bir psikoterapistten destek alma süreci olarak tanımlanmaktadır. Kişisel terapi bireyin uzman psikoterapist ile birlikte çözebilecekleri sorunlar için yapılan bir terapidir. Birey bu doğrultuda sorunlarını kişisel kapsamda terapisti ile birebir konuşarak üstesinden gelebilmektedir. Psikolojik bir destek almak ve bu hususta ilk ne yapılacağını bilememek genel olarak zor bir süreci kapsamaktadır. Bireysel terapi; depresyon, kaygı bozukluğu, panik atak, öfke kontrol bozukluğu gibi rahatsızlıklara sahip bireylere verilen geniş bir hizmeti kapsamaktadır.

Bireysel Terapinin Amacı Nedir?

 • Psikolojik rahatsızlıkları azaltmak ve tamamen yok etmek,
 • Davranış ve eylem değişikliğine yön vermek,
 • Öz farkındalığın arttırılmasını sağlamak,
 • Problemlerle başa çıkabilme yönünü geliştirebilmek,
 • Duygusal olarak zor gelen hususları aşabilmek,
 • Bireyin kendine olan güven duygusunu artırmak,
 • Aile, arkadaşlık gibi ilişkileri düzenleyebilmek vb. durumlarda bireysel terapinin amaçları yer almaktadır.

Bireysel Terapi Kapsamında Verilen Hizmetler Nelerdir?

Bireysel terapi pek çok hastalığın iyileştirilmesinde rol oynayan bir hizmeti kapsamaktadır. Kişisel terapi kapsamında verilen hizmetler ise şu şekilde sıralanmaktadır:

 1. Kaygı Bozukluğu
 2. Öfke Kontrol Bozukluğu
 3. Anksiyete Bozukluğu
 4. Obsesif Kompulsif Bozukluğu
 5. Aile Problemleri
 6. Uyku Sorunları
 7. Yemek Yeme Problemi
 8. Evlilik veya ilişki Problemi vb. pek çok hizmeti bünyesinde barındıran terapi türüdür.

Bireysel Terapinin Faydaları Nelerdir?

 • Birey kendini daha iyi anlamasını sağlamakta,
 • Yargılama söz konusu olmadan birey düşüncelerini rahatlıkla ifade etmesinde,
 • Duygularla nasıl başa çıkabileceğini öğrenebilmekte,
 • Hayat tarzı değişikliği yapabilme kolaylığını sağlayabilmekte,
 • Semptomların sebeplerini öğrenebilmek vb. hususlarda bireysel terapi bir bireye destek sağlayabilecek, onu rahatlatabilecek niteliklere sahip bir terapidir.

Bireysel Terapiyi Hangi Bireyler Almalıdır?

 • Problemlerini başka insanlara anlatmak istemeyen bireyler,
 • İç dünyasında oluşan bastırılmış duygularıyla çatışma halinde olan bireyler,
 • Davranışlarında ve eylemlerinde değişiklik yapmak isteyen bireyler,
 • Duygusal anlamda zor süreçten geçen bireyler,
 • Güven duygusunu kaybetmiş veya kaybedeceğini düşünen bireyler,
 • Kaygı bozukluğu, uyku problemi, öfke kontrol bozukluğu gibi rahatsızlıklara sahip bireyler,
 • Eşiyle, arkadaşlarıyla veya ailesiyle problemleri olan fakat çözemeyen bireyler terapi alarak sorunlarını çözüme kavuşturabilme imkanı bulabilmektedir.

Bireysel Terapi Teknikleri Nelerdir?

Birçok terapi ekolü mevcuttur.Burada önemli unsur terapistinizin sizin için en uygun olan yaklaşım üzerinden seansı yapılandırarak devam ettirmesidir.

Başlıca terapi türleri şunlardır:

 • Bilişsel davranışçı terapi
 • Diyalektik davranışçı terapi
 • Kabul ve kararlılık terapisi
 • Bütüncül Psikoterapi
 • Şema Terapi
 • Psikodinamik psikoterapi
 • Varoluşsal psikoterapi
 • Çözüm odaklı terapi
 • Destekleyici Psikoterapi
 • Aile Terapisi
 • Evlilik ve Çift Terapisi

Bireysel Terapi Nasıl Yapılmaktadır?

Pek çok bireysel terapi yöntemi olmakla birlikte uygulanacak olan terapi çeşidi bireyin gereksinimlerine göre şekillenmektedir. Burada önemli olan husus ise psikoterapistin danışmanını iyi tanıyıp, sorunlarını çözümleyip bir yol izlemesidir. Bireysel terapi çeşitleri ise şunlardır:

Kişilerarası Psikoterapi

Kişilerarası terapi çeşidinde bireyin aile, arkadaş, toplum ilişkilerinde becerilerinin geliştirilmesinde destek sağlayan bir terapi çeşididir.

Bilişsel Davranışçı Terapi

Bilişsel davranışçı terapi en etkili terapi çeşidi olarak tanımlanmaktadır.  Bu terapi yönteminde bireylerin duygu, düşünce, fikir ve eylemleri arasındaki ilişkiyi çözümlenmektedir. Psikoterapistin bireyin duygularının ve fikirlerinin olumsuz olduğunu, hayata karşı bir beklentisinin olmadığını çözümleyerek pozitif bir kişilik olarak değiştirilmesinde büyük bir rol oynamaktadır.

Kabul ve Bağlılık Terapisi

Bu psikolojik terapi çeşidinde ise bireyin fikirlerinin ve duygularının öz farkındalığının arttırılması sağlanmaktadır.

Diyalektik Davranış Terapisi

Diyalektik davranış terapisi bireylerin yaşamış oldukları streslerle başa çıkabilme konusunda, insan ilişkilerinin düzenlenmesinde destek sağlayabilecek bir psikolojik terapi çeşididir.

Psikodinamik Terapi

Psikodinamik terapi bireylerin bilinçsiz ve farkında olmadan sergilemiş oldukları davranışların ve duyguların onları nasıl ve ne tür bir şekilde etkileyeceğini anlamalarına yardımcı olan terapi çeşididir.

Bireysel terapinin amacı psikoterapistin bireyleri anlayabilmek ve rahatlatabilmek amacıyla yapılan bir terapi türüdür. Kendinizi anlayabilmekte güçlük çekiyorsanız, insan ilişkilerinde davranışlarınız ve tutumlarınızın değişmesini istiyorsanız psikolog terapi hizmeti sizlere en şekilde destek sağlayacaktır.

Bireysel Terapi Hakkın Sıkça Sorulan Sorular

Bireysel Terapi Ne Demek?

Terapist ve danışan arasında genellikle yüz yüze veya şartlar ölçüsünde online şeklinde etkileşime dayalı bir hizmettir.

Psikoterapi Nedir?

Bireylerin duygusal veya davranışsal problemlerinin çözümüne dönük ve ruhsağlıklarının gelişimi ve korunmasına amacıyla kullanılan bilimsel metod ve tekniklerdir.

Bilişsel Davranışçı Terapi Nedir?

Back modelinden alınan bilişsel davranışçı terapisinin tüm şekillerinde; tedavi, bir bilişsel formülasyon, belirli bir rahatsızlığı nitelendiren davranış stratejisine ve inançlara dayanan bir terapidir.

Birey Merkezli Terapi Nedir?

Danışan (birey) merkezli terapide, tüm uyumsuzluk ve çevresel kısıtlamalara rağmen, kişinin içsel kaynaklarının gücüyle her türlü olumsuzluğu yenip kendini gerçekleştirebileceğine inanılır. Terapist burada danışan üzerinde otorite kurmaz ve danışanın liderliğini izler. Bu yaklaşım geleneksel metodlardan çok farklıdır.